0400 772350 info@annemaunula.fi

Kauppakirjat

 

 

 

Asunnon tai kiinteistön kauppa

Suurin osa ihmisistä on elämänsä aikana osallisena kiinteistön tai asunnon kaupassa. Oman kodin tai kesämökin myynti tai osto onkin useimmille elämän suurin hankinta. Tällainen kauppa kannattaa tehdä erityisen huolellisesti ja harkiten. Asiantuntijaan on hyvä ottaa yhteyttä jo ennen varsinaisen kaupan tekemistä tarjous- tai esisopimusvaiheessa, jotta tarpeettomilta oikeudenmenetyksiltä esimerkiksi käsirahan suhteen on mahdollista välttyä.
Mikäli kaupanteon jälkeen käy ilmi, että kaupan kohde ei vastaa sitä, mitä kaupanteon yhteydessä on sovittu, on kaupan kohteessa virhe. Jos virheen korjaaminen myyjän lukuun ei ole mahdollista, voi ostaja vaatia hinnanalennusta tai kaupan purkua ja vahingonkorvausta. Ostaja ei voi kuitenkaan virheenä vedota seikkaan, josta hän on ollut tietoinen tai josta hän olisi voinut saada tiedon kaupan kohteen tarkastamalla. Ostajan tulee myös reklamoida virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän on virheen havainnut tai hänen olisi pitänyt se havaita.
Asunto- ja kiinteistökauppojen riitaisuudet voitaisiin useimmiten välttää laatimalla kauppakirja asiantuntijan avulla huolellisesti siten, että kummankin osapuolen kannalta merkitykselliset ehdot tulevat selkeästi kirjatuiksi ja osapuolten käsitykset kaupasta vastaavat toisiaan. Ammattilainen pystyy myös huolehtimaan, että kiinteistönkauppakirja on tehty lain muotomääräyksiä noudattaen ja että omistajanvaihdos tulee asianmukaisesti kirjattua.
Kiinteistön kauppakirja on allekirjoitettava julkisen kaupanvahvistajan läsnä ollessa. Varatuomari Anne Maunula on Maanmittauslaitoksen määräämä julkinen kaupanvahvistaja.

 

Tarvitsetko lainopillista apua?
Ota yhteyttä.

RAISION LAKITOIMISTO

Raisiontori 5, II krs
21200 Raisio

0400 772350

info@annemaunula.fi